N.V. Sintec

Project informatie dry Infrastructure

Recente projecten:

 

 • Het ontwerpen van diverse wegen, rioleringswerken en waterzuiverings installatie t.b.v. het te bouwen ziekenhuis te Albina

Project: De bouw van het Albina Hospitaal & staff Houses

Client: Ministerie van Volksgezondheid

Project start date: November 21st, 2012

Het opzetten van een gebouwencomplex langs de Oost- West verbinding tbv het Albina Ziekenhuis.

Het project houdt in:

 • Het ontwerpen en aanleggen van de terreinriolering
 • Het ontwerpen en aanleggen van wegen op het terrein

Deel van het wegontwerp

Foto:Deel van het wegontwerp

 

 

 

 

 

 

 

 • Het ontwerpen en aanleggen van een waterzuiveringsinstallatie

image004

Foto:Principe schema afvalwater behandeling

En verder:

Het opzetten van een aantal gebouwen te weten:

 • Hoofdgebouw met o.a. een EHBO, operatiekamer, apotheek en laboratorium
 • Een beddenzaal met ca. 30 bedden en een verlosafdeling
 • Keuken en wasserette
 • Poli afdeling
 • Mortuarium
 • Administratie
 • Ambulance garage
 • 4-tal stafwoningen

 

 • Het ontwerpen van diverse wegen t.b.v het woningbouwproject Richelieu en Oldenburg

Project: The Construction of 1,000 sets of houses and supporting Facilities (phase1) in Suriname”

Client: Ministerie van Openbare Werken

Project start date: November 21st, 2012

– Het project houdt in (wegbouwkundig):Het ontwerpen en aanleggen van de terreinriolering

image006

Foto: Schuifvervorming (a) en naverdichting (b)

Het ontwerpen en aanleggen van wegen op het terrein

 

 

 •      Alternatieven opbouw grondconstructie in maaiveld- of diepe liggingimage008
 • Geometrisch ontwerp van een rotonde in het project gebied

image010

Foto: Principe schets van het ontwerp van de rotonde

 

image012

Foto: Deel ontwerp van de rotonde

 

 

 • Het opstellen van een onderhouds plan tbv. 534 km aan primaire wegen in Suriname

Client: Wegenautoriteit Suriname

Project start date 2008

Het project houdt in:

Het opnemen en inventariseren en het opstellen van een onderhoudsplan tbv 534 km aan primaire wegen in Suriname.

image013

Foto: Overzicht van een weg tijdens de inspectie

Tijdens de inspectie wordt voor elke wegstrekking per km de schade opgenomen en geregistreerd op inspectie formulieren. Dit wordt verwerkt in een schade rapport, een onderhoudsrapport en een globale kostenraming.

Voorbeeld schade rapport

image015

Enkele schadebeelden zijn onderstaand weergegeven:

Bermen

 • lage bermen
 • afschuiving
 • verzakkingen

Wegdek

 1. verzakkingen
 2. afschuivingen
 3. langs- en dwarsscheuren
 4. dwarssleuf
 5. slechte lappen

Wegmeubilair

 • te vervangen verkeersborden
 • te plaatsen nieuwe verkeersborden
 • staat waarin de wegpaaltjes verkeren

image017

Foto: bermpaaltjes

Riolering

 1. verstopte/ kapotte straatkolken
 2. kapotte roosters
 3. kapotte inspectieputten

 

 • Het Rehabiliteren en reconditioneren van 250 km aan wegen in Suriname (in consortium met Sunecon), het zgn Dalian 4 projectClient: Het Ministerie van Openbare Werken
  Project start : medio 2013

Aanleiding

De infrastructuur in sommige delen in woonwijken van Paramaribo en districten verkeert niet in optimale conditie, waardoor ongerief ontstaat in het woon-, werkverkeer en leefomstandigheden.

De slechte conditie van de hoofdontsluitingswegen in Suriname, m.n. gedurende de regentijd, resulteert in stagnatie van verkeer en transport, en als zodanig in de verhoging van gerelateerde weggebruik- en transportkosten. Gedurende de droge tijd vormt stofontwikkeling een veiligheidsrisico voor weggebruikers, en een milieu- en gezondheidsrisico voor omwonenden.

image019

Het project houdt in:

Werkzaamheden in grote lijnen

Ontwerpen van de benodigde herstel c.q. rehabilitatievoorzieningen inclusief vooronderzoek

Vervaardiging van een alles omvattend uitvoeringsplan

Uitvoeren van de overeengekomen werken middels de inzet van materialen, equipement, arbeid en hulpmiddelen

Het van bedrijfswegen begeleiden van de werkuitvoering o.a. middels de implementatie van een kwaliteit waarborging systeem t.b.v. de bedrijfscontrole op de (eind)kwaliteit van de werken

Overleg voeren met de Opdrachtgever en diens aangestelde supervisie Consultant

Uit te voeren ontwerpwerkzaamheden

Weg geometrisch en verhardingsontwerp

Wegmarkering en inrichting

image021

Verkrijging toestemming tot implementatie van de werken (na goedkeuring ontwerpen en uitvoeringsplan)

Voeren overleg met de Opdrachtgever en Supervisie Consultant

Afstemmingsplan betreffende aanwezige utiliteiten c.q. nutsvoorzieningen

Vervaardiging verkeerscontroleplan (verkeersafwikkelingplan)

Vervaardiging ontwerpdocumentatie

Kwaliteitsborging programma en implementatie

Afwateringsontwerp (Conserveren van rioleringsbuizen)

Uitvoeringswerkzaamheden

Opschoonwerkzaamheden

Profileren

Herleggen van nutsvoorzieningen (waar nodig en in gemeen overleg met Opdrachtgever, Supervisie Consultant en nutsbedrijven)

Rehabilitatie afwatering- en ontwateringvoorzieningen (indien opgedragen en betreft duikers, kolken, openwater lopen etc.)

Uitvoeren freeswerkzaamheden

Aanbrengen fundering- en onderfundering lagen

Aanbrengen asfaltverhardingen

Verkeersbegeleiding t.p.v. werklocaties

Garanties van materialen en werken

Inspectie en testen van materialen en werken

image024image026

 Foto:Kwaliteitscontrole

Kwaliteitsmanagement

Aanbrengen markeringen en overige weg inrichtingsvoorzieningen

Voeren van werkoverleg met de Opdrachtgever en Supervisie Consultant

Project overleg met Opdrachtgever en overige relevante partijen

Aanbrengen basecourse op een weg

Foto: Aanbrengen basecourse op een weg

 

Covid - 19 Alert !!!

Geachte relaties, Vanwege de heersende Covid 19 pandemie is ons kantoor beperkt open. Voor vragen gelieve te bellen of appen op +597 8825233 of mailen op info@nvsintec.com