N.V. Sintec

Wet Infrastructure

Specifieke deelgebieden

  • Ontwaterings- en afwateringswerken (sluizen, kanalen, gemalen etc..)
  • Irrigatiewerken (polder aanleg, polder rehabilitie)
  • Oever- en kustverdedigingswerken (damwanden, water- en grondkeringen)
  • Aanleg- en afmeervoorzieningen

Onze werkzaamheden behelzen:

  • Project management
  • Haalbaarheidsonderzoeken
  • Ontwerp
  • Aanbestedingen
  • Directievoering en kwaliteitscontrole
  • Schade Onderzoek¬†en inspectie werken

 

 

 

OFFERTE