N.V. Sintec

Project informatie Wet Infrastructure

Recente projecten:

Zwampkerende dam; District Coronie .

Dit project omvat de aanleg van een 30 km lange zwampkerende dam ten zuiden van de woongebieden in district Coronie. Het tracé bestaat uit een oostelijk gelegen deel vanaf Ingikondre tot het Zoetwater kanaal (19 km) en een westelijk deel vanaf het Zoetwaterkanaal  tot Burnside (11 km).

Doel van het project het aanleggen van een dam inclusief enkele kunstwerken voor het beschermen van de noordelijk gelegen landbouwgebieden (rijst arealen) tegen de hoge waterstanden van de Coronie Zwamp.

Opdrachtgever: Min. V. Landbouw Veeteelt en Visserij

 

Ringdijk, Ringkanaal en Ringweg.

Dit project omvat de studie naar de aanleg van een ringdijk,  een ringkanaal en een ringweg met als doel het opheffen van de knelpunten zoals hoogwater, ontwatering en ontsluiting van het gebied Paramaribo Noord en omstreken. Onlangs heeft de Surinaamse Overheid besloten om de eerste 8km van de 25 km lange dijk aan te leggen. Hoofddoel is het beschermen van de meest kwetsbare gebieden w.o. het Weg naar Zee gebied tegen de oprukkende zee.

Opdrachtgever: Min. Van Openbare Werken

image004

image001

Foto: Kustafslag en erosie Weg naar Zee gebied

Project: Oeververdedigings projecten, Domburg, Markt Nickerie en

Paradise Oeververdedigingsprojecten in de districten, Wanica en Nickerie dat in consortiumverband (SINTEC NV, ILACO en Sunecon) is voorbereid en waarover dit consortium directie zal voeren.

Client: Ministerie van Openbare Werken

Periode : 2013 – heden

 

Project: Betonnen bakgoot Livorno en Upgrading Pontbuiten.

Verbetering van de ontwatering in de gebieden Pontbuiten en Livorno middels het aanleggen van een nieuwe rioleringssysteem.

Client: Ministerie van Openbare Werken

Periode : 2013- heden

 

Project: Rehabilitatie Waterschappen Corantijnpolder, Europolder – Noord en

Henarpolder, in het district Nickerie

Rehabilitatie van de natte- en droge infrastructuur (irrigatie kanalen, duikers, inlaat/ uitwateringssluizen, wegen en dammen) in deze waterschappen (polders waar voornameijk aan rijstbouw wordt gedaan). De werkzaamheden omvatten, algehele projectmanagement incl. hoorzittingen met de stake holders, casestudie, ontwerp, bestek en aanbesteding en directievoering.

Client: Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

Periode : 2013 – heden

 

 

Covid - 19 Alert !!!

Geachte relaties, Vanwege de heersende Covid 19 pandemie is ons kantoor beperkt open. Voor vragen gelieve te bellen of appen op +597 8825233 of mailen op info@nvsintec.com