Diensten

  • Uitmetingskaarten
  • Perceelkaarten
  • Grenspalen stellen
  • Verkavelingen uitzetten
  • Lengte profielen
  • Dwarsprofielen
  • Situatiemetingen
  • Hoogtemetingen
  • Doorgaande waterpassing
  • Uitzetwerkzaamheden uitvoeren ivm situaties( bouw & wegenbouw)
  • Kalibreren vanĀ  waterpasinstrumenten
  • Kalibreren vanĀ  Totalstation
  • Controle metingen voor werkzaamheden van projectontwikkelaars/ aannemers.
  • Volume meting