N.V. Sintec

Missie en Visie

Missie

 

NV Sintec is een in Suriname gevestigd Nationaal & Internationaal opererend Ingenieurs- & Architecten bureau dat op professionele, maatschappelijk verantwoorde en integere wijze op elke schaal diensten verleent op het gebied van de Civiele Techniek, Bouwkunde en Geodesie. De diensten betreffen voorstudies, ontwerp en dimensionering, bestekken maken, aanbestedingen organiseren en supervisie over de uitvoering. Er wordt hierbij continu gestreefd om op verantwoorde wijze een voor de opdrachtgever technisch hoogwaardig en betaalbaar product te realiseren dat op basis van kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid voldoet aan de gestelde gebruikseisen en de toepasselijke wet en regelgeving.

 

Visie

(Omgevingsbeeld)

Een duurzame ontwikkeling van de natuurlijke hulpbronnen en het menselijk potentieel  van Suriname stelt zowel wat de schaal en complexiteit betreft hoge eisen aan de fysieke infrastructuur en daarmee aan de technische Ingenieurs- en adviesbureaus in ons land. Adequate verdediging en herinrichting van onze woongebieden in de kustvlakte, ontwikkeling van nieuwe steden en wooncentra, optimale benutting van het energie en irrigatie potentieel ten behoeve van de agrarische en industriële ontwikkeling, de verbetering van de drinkwatervoorziening  alsmede de dwingende reorganisatie en verhoging van het niveau van  onderwijs en gezondheidszorg t.b.v. de menselijke hulpbron zijn onmisbare elementen in het ontwikkelingsproces van de komende decennia.

 

(Gedroomde positie)

De politieke en economische integratie van Suriname in de regio,  diversificatie van de donorhulp, het steeds meer aangewezen zijn op de financiering van onze ontwikkeling door internationale financieringsinstellingen, de schaal en complexiteit van infrastructurele werken en het groeiend aantal nationale en internationale bedrijven dat in deze branche actief is, noodzaakt ons met het oog  op de continuïteit steeds de deskundigheid van de onderneming te verhogen, waardoor met een hoge mate van zelfstandigheid succesvol kan worden geparticipeerd bij de realisatie van deze nationale ontwikkeling.

 

(Succesformule)

Het verhogen van de deskundigheid van de onderneming door het uniformeren van de activiteitenstroom behorende bij elke dienst, bijscholen van het personeel en het continu updaten van de soft- en hardware tools, zijn nodig voor het uitvoeren van de taken om tot een kwalitatief goede dienstverlening te komen.

 

Covid - 19 Alert !!!

Geachte relaties, Vanwege de heersende Covid 19 pandemie is ons kantoor beperkt open. Voor vragen gelieve te bellen of appen op +597 8825233 of mailen op info@nvsintec.com