Organisatie

De hoofd-disciplines van N.V. SINTEC zijn:

Civiele techniek

 • Wegen, bruggen en verkeerskunde
 • Kustwaterbouwkunde en dijken
 • Rivierwaterbouwkunde
 • Hydrologie en geo-hydrologie
 • Waterbeheer en energiewaterbouwkunde
 • Geotechniek en funderingstechniek
 • Geodetisch terreinonderzoek
 • Constructies
 •  Watervoorziening
 • Afwatering en rioleringen

 

Architectuur

 • Woningbouw
 • Utiliteitsbouw
 • Stedebouwkunde

 

Technisch personeel N.V. SINTEC

N.V. SINTEC beschikt over 4 senior-engineers (University of Delft)

en 8 BSc.-engineers (University of Suriname).

Daarnaast zijn er 13 mid-level  technici (NATIN) in vaste

dienst. Verder beschikt N.V. SINTEC over part-time medewerkers op elke van de gebieden

waarop ze actief opereert.

 

 

Organisatie structuur N.V SINTEC

org structuur