Structural Engineering

Afdeling Structural Engineering

Onze afdeling houdt zich bezig met het constructief ontwerpen van bruggen, damwanden, waterbouwkundige kunstwerken (pompen, sluizen en keerconstructies), funderingen (paalfunderingen, funderingen op staal), draagconstructies m.b.t. utiliteitsbouw, hoogbouw en woningbouw (hout, beton en constructiestaal) en anders indien gewenst.

Wij maken gebruik van de meest gangbare ontwerp- en rekenprogramma’s en beschikken over die specialistische kennis teneinde het constructief ontwerp te laten voldoen aan de gestelde internationale normen en bouwtechnische- / constructieve eisen van het Ministerie van Openbare Werken.

OFFERTE