Dalian I - IV project: The paving and, rehabilitation of various roads in Paramaribo en districts

Opdrachtgever: Ministerie van Openbare Werken

Locatie: Suriname

Project:

Het project betreft het asfalteren en her-asfalteren van diverse wegen in Paramaribo en de districten. In dit kader is bijvoorbeeld de Martin Lutherking weg gerehabiliteerd en wel tussen de Tout Lui Faut Kanaalweg en de Afobakkaweg. Ook diverse stadwegen waaronder de Mangolaan en in de districten de Marshallkreekweg zijn geasfalteerd. Binnen dit project is ook de ontwatering van de wegen meegenomen. De supervisie lag in handen van het consortium Sintec-Sunecon en is met succes in 2021 opgeleverd.

Taken:

 • Overall projectmanagement
 • Supervisie
 • Kwaliteitscontrole
 • Budgetbewaking
 • Resource planning
 • Contact onderhouden met stakeholders
 • Beoordelen van de ontwerpen en waar nodig en assisteren bij het ontwerp

Dalian 3 bruggen

Opdrachtgever: Ministerie van Openbare Werken

Locatie: Zanderij en Kraka Suriname

Project:

N.V. Sintec was mede belast met het ontwerp en supervisie van drie (3) voorgespannen betonnen bruggen in het weggedeelte tussen Zanderij en Kraka. Het betreft een deelproject binnen het wegenproject Dalian 3 met als doel dit binnen gebied te ontsluiten van en naar de Afobakkaweg en Zanderij.

De 3 bruggen, overspanningen 16 m en 34 m zijn opgebouwd met TL voorgespannen liggers. Tevens zijn betonnen en/of stalen damwanden ter bescherming van de verschillende landhoofden gebouwd.

Alle bruggen zijn gefundeerd op een vaste dragende grondlaag door middel van voorgespannen betonpalen (lengtes 12-18 m).

Taken: 

 • Ontwerp en supervisie van 3 voorgespannen bruggen
 • Ontwerp en supervisie van damwand constructies als oever bescherming

Rehabilitation of the Wetlands of Hamptoncourtpolder (914 ha)

Opdrachtgever: Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

Locatie: Nickerie

Project:
Het project behelsde het herstel van de infrastructuur (irrigatie, drainage en wegenstelsel en dammen) en de aanverwante constructies (duikers, sluizen, dammen, sifons en bruggen) in de Hamptoncourtpolder in Nickerie en omvatte het uitvoeren van een inventarisatiestudie incl. beschrijving van de problemen, oplossingen, te nemen maatregelen, het ontwerpen, het maken van de bestek en tekeningen, het organiseren van aanbestedingen en het voeren van supervisie.

Taken:

 • Vooronderzoek
 • Probleem beschrijving
 • Ontwerp t.b.v. rehabilitatie van irrigatiesysteem, drainage, wegen en dammen
 • Rehabilitatie van rioleringen, sluizen, siphons en bruggen
 • Bestekken en tekeningen
 • Organiseren van de aanbesteding
 • Gunningadvies opstellen
 • Supervisie

Allotment Morgenstond “Sabaku Village”

Opdrachtgever: Pensioenfonds SLM en STAATSOLIE

Locatie: Paramaribo

Project:
Het projectgebied is ongeveer 44,6 ha, dat bestaat uit 364 percelen en ongeveer 7,5 km aan wegen. Dit projectgebied maakt onderdeel uit van Plantage Morgenstond in het noordelijk deel van Paramaribo. Sintec was belast met de directievoering op dit project.

Taken:

 • Projectmanagement
 • Engineering en Supervisie op de dagelijkse werken (wegen, riolering, nutsvoorzieningen etc.)
 • Oplevering en werkzaamheden tijdens de Onderhoudsperiode

Supervision of the drinking water station of La Liberte Commewijne

Opdrachtgever: SWM Surinaamsche Waterleiding Maatschappij NV

Locatie: Commewijne, Suriname

Project:
Dit project betreft de bouw van een drinkwaterproductiecentrum in het district Commewijne langs de Suriname rivier. Sintec was belast met het management en de supervisie op de uitvoering van dit project. Het project is eind 2021 met succes opgeleverd waardoor er nu vele huishoudens in Commewijne over gezond drinkwater kunnen beschikken

Taken :

 • Management en supervisie van de uitvoering

©2022. N.V. Sintec. All Rights Reserved.

Covid - 19 Alert !!!

Geachte relaties, Vanwege de heersende Covid 19 pandemie is ons kantoor beperkt open. Voor vragen gelieve te bellen of appen op +597 8825233 of mailen op info@nvsintec.com