Personeel

Brandpreventie training:

Praktische gedeelte van de Brandpreventie training. Alle medewerkers van NV Sintec volgen jaarlijks een Brandpreventie training waarbij men de verschillende blusmiddelen leert kennen, leert omgaan met kleine blusmiddelen en een beginnende brand leert te blussen.

Bezoek Natin studenten:

Bezoek van Natin studenten van het vierde leerjaar richting bouwkunde & weg- en waterbouwkunde op project Oldenburg.

Owroe Jari 2014 :

Samen het jaar 2014 afsluiten. NV Sintec medewerkers tijdens jaarafluiting 2014.